Home / Tag Archives: chia xa

Tag Archives: chia xa

Xa mặt thì cách lòng – Còn gì mà hi vọng?

xa-mat-thi-cach-long-con-gi-ma-hi-vong

Có lẽ giờ nên gọi nhau là người dưng. Ai gần bên ta mới là chân tình đáng giữ. Người biết không? Tôi nghĩ rằng người là nửa quá tuyệt vời ngay lần đầu tiên gặp gỡ. Người biết không? Tôi từng nghĩ tôi yêu người, tôi thương người, tôi cần người! Nhưng… Xa mặt thì cách lòng. Gì mà …

Read More »