Home / Tag Archives: tuổi 21

Tag Archives: tuổi 21

21 tuổi – chẳng thể cứ sai đi vì cuộc đời cho phép…

21 tuổi- chẳng đủ mạnh mẽ để khác biệt, chẳng đủ cứng rắn để đối diện, chẳng đủ rộng mở để yêu thương… Bạn bè tôi có đứa đã được gia đình chỉ cho 1 con đường, sẵn sàng chỉ chờ bước đến. Có đứa hài lòng chấp nhận đi trên con đường ấy, có đứa cá tính muốn bước …

Read More »